Trendy w wynajmowaniu mieszkań w Polsce i Europie

Wyniki Eurostatu wskazują, że Polacy rzadko wynajmują mieszkania, a jeśli już to robią, to jest to wynajem na warunkach nierynkowych. Inaczej sytuacja wygląda w Niemczech, gdzie w wynajętym lokalu mieszka co drugi obywatel. Jak wskazują badania jest to właśnie specyfiką krajów wysokorozwiniętych. Wyjątkiem w tej kwestii jest jedynie Norwegia, gdzie aż 85% mieszkańców posiada swoje własne nieruchomości zamiast wynajmowanych.

71% Europejczyków mieszka w lokalach, do których posiada prawo własności. Największą liczbę osób, które są właścicielami nieruchomości i „mieszkają na swoim” można odnotować w Rumunii (97%), na Litwie, Chorwacji, Węgrzech i Słowacji. Z kolei w Austrii i Niemczech jedynie 50-60% populacji posiada własne M. Wynika to przede wszystkim z możliwości dopłat i uprzywilejowanego prawa, a także z mobilności zawodowej i ogólnej ceny nieruchomości. Wśród mieszkańców Europy Zachodniej przeważa wynajem, ponieważ przeprowadzają się oni częściej i są bardziej mobilni. Duży wpływ na nie/posiadanie nieruchomości ma tradycja i ogólne przyzwyczajenia. Polacy i mieszkańcy Wschodniej Europy bardziej zabiegają o posiadanie własnego mieszkania.

Sytuacja mieszkaniowa krajów członkowskich Unii Europejskiej jest zróżnicowana. W Niemczech odsetek osób wynajmujących mieszkania jest bardzo duży. Wynika to z faktu, że wiele spośród dostępnych na rynku mieszkań jest budowanych z dopłatami państwowymi. Podobna sytuacja ma miejsce w Szwajcarii (tam również duży odsetek osób nie żyje na swoim). Ponad połowa mieszkańców Szwajcarii wynajmuje mieszkania ponieważ nieruchomości są tam bardzo drogie. Poza tym prawo niezwykle sprzyja najemcom, dzięki czemu mają oni wiele przywilejów.
Analizując trendy mieszkaniowe Europejczyków na uwagę zasługują Hiszpanie, którzy bardzo długo mieszkają u swoich rodziców. Na ich sytuację mieszkaniową w znacznym stopniu wpływa wysoki poziom bezrobocia. Co czwarty mieszkaniec Hiszpanii nie ma pracy. Jest to szczególnie dotkliwe dla młodych osób (stopa bezrobocia w tej grupie wynosi 50%). Jak podają badania, aż 79% Hiszpanów uznaje, że mieszka na swoim, podczas gdy dzieli mieszkanie z rodzicami. Okazuje się, że traktują oni mieszkanie rodziców za własne.

Jak się okazuje zaledwie 4% spośród wynajmujących Polaków, wynajmuje nieruchomość na warunkach rynkowych. Taka wartość przypisywana jest średnio dla państw „nowej” Unii Europejskiej. Wynajmowanie na warunkach rynkowych jest znamienne dla Danii, Niemczech, Holandii, a także Szwajcarii (odsetek ponad 50%).

Wśród wynajmujących Polaków dominuje wynajem nierynkowy. Oznacza to, że w większości przypadków rodacy mieszkają w lokalach służbowych, należących do znajomych bądź czynszowych. Wynajem nierynkowy jest z kolei bardzo rzadko spotykany w takich krajach jak: Rumunia, Litwa, Chorwacja, czy Bułgaria. Z danych statystycznych wynika, że jest to jedynie 2% wśród wszystkich wynajmujących.

biuro nieruchomości Olsztyn biuro nieruchomości Szczecin biuro nieruchomości Poznań

Europa na zdjęciach

Kontakt z nami