Trendy mieszkaniowe młodych Europejczyków

Badania przeprowadzone przez ING wśród mieszkańców Australii, USA i 13 krajów europejskich wskazują, że zakup pierwszego M był trudny dla 69% właścicieli. (Wynika to z wysokich cen na rynkach nieruchomości). Taka sytuacja sprawia, że wielu młodych Europejczyków (w tym Polaków) odwleka zakup własnego mieszkania, albo podejmuje decyzję o wzięciu wysokiego kredytu. Analizy wskazują, że Polacy, Hiszpanie i Rumunii narzekają na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania (w tym spłatą kredytu hipotecznego), ponieważ stanowią one duże obciążenie dla domowego budżetu. Dla porównania odsetek osób, dla których utrzymanie własnej nieruchomości w Holandii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech stanowi spore obciążenie, wynosi zaledwie 10%.

mieszkanie

Analiza sytuacji na europejskich rynkach nieruchomości pozwala wnioskować, że wynajem mieszkań cieszy się dużą popularnością. Zmniejsza się przy tym odsetek tych osób, które traktują zakup mieszkania jako inwestycję w przyszłość. Mniej niż połowa badanych Europejczyków uważa, że kupno mieszkania nie stanowi już wymarzonej inwestycji. Przeciwnego zdania są Amerykanie, którzy własną nieruchomość traktują jak atrakcyjną lokatę. Należy jednak podkreślić, że mimo wszystko badani dostrzegają mniejszą opłacalność wynajmowania nieruchomości.
Polskie trendy mieszkaniowe wskazują na dążenie do posiadania własnej nieruchomości wśród młodych mieszkańców kraju. Sprzyjają temu i zachęcają jednocześnie preferencyjne kredyty i rządowe programy (dawny Rodzina na Swoim, czy aktualny Mieszkanie dla Młodych). Ponadto deweloperzy, aby uzyskać większą liczbę klientów uwzględniają wymagania tych programów. Analizy rynkowe European Mortgage Federation, która zajmuje się badaniem rynków nieruchomości krajów Unii Europejskiej wskazują, że Polska jest w grupie tych państw, gdzie widnieje najwyższy odsetek właścicieli mieszkań (80% lokali mieszkalnych to mieszkania własnościowe). Jak wynika z badań wynajmowanie mieszkania stanowi etap przejściowy, bądź wiąże się z sytuacją zawodową.

Warunki mieszkaniowe młodych Europejczyków są bardzo zróżnicowane. Wpływa na nie w znacznym stopniu sytuacja społeczno – gospodarcza kraju (tj. koszty związane z utrzymaniem mieszkania, a także perspektywa pracy zawodowej w tym bezpieczeństwa finansowego). EU-SILC w 2013 roku przeprowadziła badania nt. młodych osób (w wieku 25 – 34), które nadal mieszkają z rodzicami. Wynika z nich, że najmniejszy odsetek młodych Europejczyków mieszkających z ojcem i matką stanowią Duńczycy (1,4%). Z kolei na przeciwnym biegunie znaleźli się mieszkańcy Bałkan (Chorwaci – 58,9%). Nieco mniejszy procent młodych w wieku 25 – 34 lata mieszkających z rodzicami to Włosi (49,4%). Jeśli chodzi o Niemców (16,8%), Brytyjczyków (13,8%) i Francuzów (11,3%), to jak wynika z analiz, szybko dążą oni do samodzielności mieszkaniowej. Wśród młodych Polaków 43,5% nadal mieszka z rodzicami. Okazuje się również, że mężczyźni w badanej grupie wiekowej, częściej „zostają przy rodzicach”, niż kobiety.

mieszkania Warszawa mieszkania do wynajęcia Szczecin mieszkania Częstochowa

Europa na zdjęciach

Kontakt z nami