O czym należny pamiętać kupując dom w Europie

Zgodnie z ustawą Prawo Dewizowe Polacy mogą nabywać nieruchomości poza granicami kraju, których wartość przekracza kwotę 50 000 euro bez posiadania zezwolenia NBP. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, kiedy nieruchomość znajduje się na terenie państw należących do Unii Europejskiej.

dom

Zagraniczny rynek nieruchomości przepełniony jest ofertami z kurortów nadmorskich np. w Hiszpanii, czy Bułgarii. Ten ostatni wydaje się być bardzo interesujący dla zagranicznych inwestorów, ponieważ ceny za dostępne lokale nie należą do drogich, (cena za metr kwadratowy apartamentu w korzystanej lokalizacji wynosi ok 3,5 tysiąca złotych). Należy pamiętać o tym, że każde państwo posiada własne regulacje prawne dotyczące zakupu nieruchomości przez nierezydentów. Dlatego warto korzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą w analizowaniu przepisów danego kraju. Zapisy prawa np. w Bułgarii podkreślają, że nierezydenci nie mogą dokonywać zakupu ziemi. Wyjściem z tej sytuacji jest założenie działalności gospodarczej. Tylko wtedy inwestycja w grunty na terenie Bułgarii będzie zgodnie z prawem. (Procedura zakładania własnej firmy w Bułgarii trwa około dwóch dni i kosztuje ok. 10 tysięcy złotych.)

Po wyborze odpowiedniej inwestycji należy sprawdzić: kto jest właścicielem gruntu, na którym ona się znajduje, kim jest generalny wykonawca (jaka jest jego historia i reputacja, ewentualne dodatkowe koszty transakcji). Kluczowe jest sprawdzenie i przeanalizowanie umowy rezerwacyjnej, bądź wstępnej. Przy określaniu właściciela gruntu, należy sprawdzić czy na obiekcie nie ciążą żadne (ukryte) zobowiązania. Naturalne wydaje się prześledzenie wiarygodności dewelopera, terminów etapów budowy i ostatecznego odbioru (jeśli decydujemy się na zakup nowej inwestycji). Należy także przemyśleć kwestię odpowiedzialności za zarządzanie obiektem podczas obecności właściciela w Polsce. Niezbędne jest także gruntowane przeanalizowanie ostatecznej umowy kupna i wszystkich jej zapisów. Dysponując własnymi finansami zakup nieruchomości w Europie nie stanowi trudnego procesu. Sytuacja komplikuje się, kiedy inwestor pożycza pieniądze z banku.

Z analizy przepisów wynika, że żaden z banków nie ustanowi zabezpieczenia na nieruchomości kupowanej za granicą na kredyt. Specjaliści zalecają, aby rozdzielić w takiej sytuacji cel kredytowania od zabezpieczenia kredytu. Bank może udzielić kredytu na zakup nieruchomości znajdującej się poza granicami kraju, w sytuacji kiedy zabezpieczeniem kredytu będzie inna nieruchomość znajdująca się w Polsce. Generalnie banki niechętnie wyrażają zgodę na zabezpieczenie nieruchomości znajdującej się poza granicami kraju. Wynika to z ogromnych utrudnień, bądź nawet braku możliwości przeprowadzenia procedur windykacyjnych, kiedy kredyt nie jest spłacany. Należy jednak podkreślić, że każdorazowe podejście banków do takich transakcji może być inne, a analiza wniosków będzie poddana dużej wnikliwości. Niektóre banki posiadają ograniczenia w zakresie lokalizacji nieruchomości. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, warto zaciągnąć pożyczkę hipoteczną przeznaczoną na dowolny cel. Oczywistym minusem takiej transakcji jest płacenie wyższej marży i oprocentowania, co determinuje wysokość raty kredytu. Jednym z rozwiązań zakupu nieruchomości w Europie jest też staranie się o kredyt w banku na terenie kraju, gdzie zlokalizowany jest potencjalny dom/apartament. Pozwala to na rozpatrywanie wniosku zgodnie z zasadami odpowiedniego banku.

Zakup nieruchomości na terenie Europy nakłada na mieszkańca naszego kraju obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, wszelkich opłat skarbowych i notarialnych, a także poniesienia kosztów ewentualnego pośrednika, które sięgają od 3 do 5% wartości.

biuro nieruchomości Kraków biuro nieruchomości Gdańsk Warszawa mieszkania

Europa na zdjęciach

Kontakt z nami